...pár slov úvodem

Uč se z chyb druhých. 
Život je příliš krátký na to, 
abys je všechny stihl spáchat sám." 
Stanislav Jerzy Lec  

 

Krystal Help, z. ú. je nestátní nezisková organizace, která působí ve městě Krnově od roku 2002

Ovšem první Kontaktní centrum bylo otevřeno již v červenci roku 2000 na Šmeralově ulici v Krnově, tehdy jako detašované pracoviště Okresního úřadu Bruntál. Velký dík patří Mgr. Stanislavu Tomanovi (bývalý okresní protidrogový koordinátor), který myšlenku zrodu Kontaktního centra dotáhl až do úplného konce. 

Po reformě veřejné správy a v důsledku převodu budovy na jiného vlastníka, jsme se museli ke konci roku 2007 ze stávajících prostor vystěhovat a až po třech měsících se podařilo ve spolupráci s vedením města Krnova najít nové, vhodné prostory, v nichž jsme doposud.

Krystal Help, z. ú. je jedinou organizací na území města Krnova, jež se na věnuje práci s uživateli drog, má svou nezastupitelnou úlohu na poli primární, sekundární i terciární prevence drogových závislostí.

V současné době naše organizace realizuje tři programy:

  • kontaktní centrum
  • terénní programy
  • adiktologickou ambulanci
 
 

Copyright © 2015 - 2016, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými